are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Frokostmøte om håndtering av arbeidskonflikter

Frokostmøte om håndtering av arbeidskonflikter

  • onsdag 04. september 2019 kl. 08:00
  • Næringshagen, Hollendergata 3
  • 300,- pr. deltaker
  • Påmelding innen 2. september

Frokostmøte: Arbeidsgivers håndtering av arbeidskonflikter

De fleste arbeidsgivere opplever på et tidspunkt en konflikt med en arbeidstaker i virksomheten. Årsaken til at konflikt oppstår kan være mange. Uenighet om ledelsens beslutninger, misnøye med kolleger eller samtaler om arbeidstakers arbeidsevne er vanlige årsaker.

Å håndtere en konflikt på arbeidsplassen kan være svært krevende for en arbeidsgiver. Spesielt på mindre arbeidsplasser hvor de ansatte sitter i samme lokale og kjenner hverandre godt. Ofte går det ut over virksomhetens alminnelig drift, og ikke sjelden også den personalansvarliges nattesøvn.

I dette seminaret skal vi se nærmere på hvordan man på best mulig måte kan forebygge at konflikter oppstår, og hva man kan og bør gjøre som arbeidsgiver hvis det oppstår en konflikt. Det blir eksempler fra rettspraksis på hvordan domstolene har tatt stilling i konfliktsaker, og det vil også bli gitt råd om hvordan man kan avslutte et arbeidsforhold med minst mulig risiko for virksomheten.

Kjetil Mogård Bergem fra Deloitte Advokatfirma AS gir oss innsikt i temaet.

PRIS: 300,-
FROKOST SERVERES

Påmelding innen 30.august til Hilde: hilde@naringshagen.no / 99 24 36 35.

Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet! Påmeldingen er lukket.