are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Kontorplass

WORK@PIREN

Vi leier ut kontorer og kontorplasser (heltid/deltid). Alle har tilgang på KANTINE og MØTEROM.

KONTORHOTELL/ÅPENT LANDSKAP:

Heltidsplass

Deltidsplass

VANLIG KONTOR:

Kontakt: Ove Sigmund Kåveland/97756459/Ove.Kaveland@applica.no

Her i Næringshagen sitter rundt 20 bedrifter med tilsammen 70 ansatte.