are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

HR-Forum Lindesnes: Om sykefravær

HR-Forum Lindesnes: Om sykefravær

  • torsdag 12. mai 2022 kl. 08:00
  • Næringshagen, Hollendergata 3
  • 200,- pr. deltaker
  • Påmelding innen

Vi ønsker dere velkommen til HR-FORUM Lindesnes!

HR-forum Lindesnes er en møteplass for ledere med personalansvar og andre som jobber med HR. HR-forumet skal gi faglig og aktuelt påfyll og være en møteplass for å treffe andre som jobber med personaloppfølging. Arrangør av HR-forum er Deloitte Advokatfirma, Lindesnesregionen Næringshage og SINPRO.

Tema for andre samling er “Tilrettelegging for sykmeldte”.

Tilrettelegging av ansatte med sykefravær kan være utfordrende for arbeidsgiver, med strenge krav i loven til hva som må gjennomføres av tiltak. Hvilke tiltak som faktisk må vurderes av arbeidsgiver, og hvor langt tilretteleggingsplikten går, har i stor grad blitt fastsatt av domstolene.

Advokat Kjetil Mogård Bergem i Deloitte Advokatfirma vil si litt om erfaringer fra rettspraksis, inkludert fra den såkalte Widerøe-saken som nylig kom fra Høyesterett, hvor spørsmålet blant annet var hvilken plikt arbeidsgiver hadde til å tilby arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne en permanent deltidsstilling.

Program for samlingen:

  • Introduksjon av dagens tema
  • Faglig innlegg av advokat Kjetil M. Bergem, Deloitte Advokatfirma
  • Erfaringer fra lokal bedrift: Innlegg ved Jarle Skjelnes, Scanmudring
  • Mulighet for diskusjon og erfaringsdeling

Det blir enkel bevertning og mingling.

Pris: Kr. 200 kr per pers

PÅMELDING i skjema nedenfor.

Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet! Påmeldingen er lukket.