are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Impulser

Alle trenger nye impulser i en utfordrende hverdag. I Næringshagen arrangerer vi kurs og seminarer som både gir faglig påfyll og er en møteplass. Næringshagen tilbyr også et faglig og sosialt nettverk som har plass til flere, enten du trenger kontorplass eller ønsker nettverk.

Vi har et overordnet ansvar for å skape aktiviteter som kan bidra posistivt til næringsutvikling i regionen. Vi har derfor stadig prosjekter og arrangementer som kan være nyttig for nytt og etablert næringsliv. Ta kontakt hvis du har innspill til tema!