are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Vokse

Mange bedrifter kommer til et punkt hvor man vurderer om man skal vokse eller utvikle bedriften i en eller annen retning. Næringshagen kan bistå som sparringspartner i slike faser, og bidra med nettverk.

Innovasjon og produktutvikling skjer ofte innenfor det etablerte næringsliv, og Næringshage har en viktig rolle i å bistå og rådgi bedriftene i forhold til vordan ideer kan realiseres, både praktisk og finansielt.

Det finnes mange statlige og private ordninger som skal bidra til innovasjon, og det finnes tilbud spesialisert for ulike bransjer, produkter, tjenester, samarbeidsformer etc. Det er egne ordninger for nyetablerere og egne ordninger for bedrifter.

SkatteFUNN er et eksempel på et virkemiddel som er spesielt tilpasset den forskning og utvikling som skjer i det etablerte næringsliv. Vi kan bistå med hjelp til å finne aktuelle ordninger og programmer og vi kan formidle kontakt og møter med riktige aktører.