are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

KOMPASS – En felles stemme

KOMPASS – En felles stemme
11. november 2019 hilde

 

Næringshagen har tatt initiativ til å samle næringsforeningene i regionen til en felles prosess rundt kommunesammenslåingen.
Slik at vi med en felles stemme kan fortelle det nye kommunestyret hva som er viktig for næringslivet i nye Lindesnes.
Næringsforeningene er enige om å samles for å finne de viktigste næringspolitiske områdene den nye kommunen bør satse på.
Prosjektet kalles Kompass, og det ble i oktober avholdt en felles workshop med styrene i de fem foreningene. Målet for denne var blant annet:

  • Finne felles framtidsbilder, hvor vil vi?
  • Finne felles mål og strategier for å påvirke utviklingen.

Vi vil på nyåret invitere oss inn til det nye kommunestyret for å presentere de felles prioriteringene.

Vi håper Kompass også vil stimulere til økt samhandling mellom næringsforeningene i den nye kommunen.