are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

REGLER OG REGNSKAP

REGLER OG REGNSKAP
15. mars 2017 hilde

Driver du egen virksomhet eller har du planer om å starte? Skatt Sør holder et kurs i det vesentligste du må passer på i forhold til regler knyttet til å drive virksomhet og hva du bør vite selv om du har regnskapsfører. Kurset har fått veldig gode tilbakemeldinger fra tidligere deltagere.

Tema:
Næringsvirksomhet

Regnskap og bokføring

Forskuddsskatt, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Selvangivelse og næringsoppgave

Fradragsrett

Merverdiavgift og omsetningsoppgave

Elektronisk innlevering
3.april i Næringshagen 1230 til 1530 Kursavgift: 300,- Påmelding innen 27.mars til hilde@naringshagen.no