are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Skal lære innovasjonsselskaper over hele landet SKAP-metoden

Skal lære innovasjonsselskaper over hele landet SKAP-metoden
13. desember 2022 hilde

Næringshagen har fått bevilget 300.000 kroner fra SIVA til å utvikle et undervisningsopplegg innen designmetodikk for andre næringshager og inkubatorer over hele landet. 

Næringshagen har gjennom flere år utviklet metodikk og kompetanse innen kreativ tenkning (designtenkning) sammen med SKAP Kreativ Folkehøyskole. Vi har også samarbeidet med DOGA (Design og arkitektur Norge) om utvikling av denne typen designmetodikk. Metodikken skal trigge nytenkning og nyskaping, og vi i Næringshagen bruker SKAP-metoden daglig i utviklingsprosesser med våre bedrifter.

Det statlige organet SIVA, som står bak næringshager i hele landet, så potensialet i verktøyet vi har utviklet. SIVA ønsker vi skal fungere som et kompetansesenter og opplæringsorgan innen designmetodikk.

SIVA har derfor bevilget oss 300.000 kroner til å utvikle et undervisningsopplegg innen designmetodikk for andre næringshager og inkubatorer.

Vi vil dermed kunne gi ansatte i næringshager og inkubatorer over hele landet opplæring i å fasilitere kreative prosesser som stimulerer nytenkning, og de vil få en funksjonell metodeverktøykasse som de kan benytte i utviklingsprosesser med sine bedrifter.

–Vi i Næringshagen håper dette vil stimulere til økt kreativitet og nytenkning hos bedrifter over hele landet, sier leder i Næringshagen Are Østmo.

I tråd med signaler fra regjeringen

Næringsminister Jan Christian Vestre kom 14. desember med en pressemelding som omhandler virkemiddelapparatet – Et enklere, grønnere og mer helhetlig virkemiddelapparat for næringslivet. Her løftes designmetodikk fram som ett av tiltakene som skal hjelpe virkemiddelaktørene til å utvikle seg for framtidens næringsliv.

Næringsministeren foreslår at “designtenkning styrkes for å utvide virkemiddelapparatets verktøykasse. Styrking av designtenkning anbefales å gjøres gjennom kompetansehevende aktiviteter hos virkemiddelaktørene”.

Næringshagens bidrag som opplæringsinstans innen designmetodikk for andre virkemiddelaktører er dermed helt i tråd med denne satsingen.