are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Vokse

VOKSE – for bedrifter

Ønsker du vekst i din bedrift? Kanskje du vil gjøre noen investeringer? Har du en innovativ idé? Næringshagen er det perfekte bindeledd mellom bedrifter og potensielle finansieringer og støttespillere. Vi har et enormt nettverk og kunnskap som kan hjelpe deg å ta bedriften et steg videre. Vi arrangerer også kurs innen internasjonalisering, innovasjon og vekstpotensialer. Ta kontakt i dag!

Noen av våre ordninger:

MÅLBEDRIFTSPROGRAMMET

Næringshagen har midler som går til å støtte vekstvillige bedrifter, som ønsker utvikling og som vil tenke nytt. Slike bedrifter kan bli opptatt i vårt Næringshageprogram.

Gjennom dette programmet får du tilgang på alle våre ressurser. Våre dyktige rådgivere jobber sammen med deg for å utvikle bedriften, og du får inntil 75% rabatt på tjenestene.

Rådgiverne har spisskompetanse innenfor et spekter av områder og vil bidra til å skape vekst og utvikling der hver dere trenger det mest!

Prosessen foregår slik:

Programmet starter med en workshop hvor vi ser på nå-situasjonen og definerer viktige mål for bedriften.

Næringshagen tilbyr så en «rådgivningspakke» som passer til det definerte vekstområdet. Pakkene har ulikt innhold, omfang og pris. Typiske vekstområder kan være utvikling av merkevare, digital markedsføring, salg og markedsstrategi.

BÆRBART

BÆRBART hjelper bedriftene med bærekraftsrapport basert på EUs rapporteringsstandarder for SMB-bedrifter.  BÆRBART er utviklet til en håndterbar og konkret prosess for bedriften. Tjenesten innebærer utvikling av et klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen, innsyn i egen drift og verdikjede, vesentlighetsanalyse, bærekraftstrategi og bærekraftsmål.

BÆRBART skal bidra til at innsatsen bedriften legger ned i sitt bærekraftsarbeid resulterer i konkret handling og vesentlig forbedring.

BÆRBART består av 4 trinn:

  1. Klimaregnskap

Vi starter med å utarbeide et klimaregnskap som grunnlag for det arbeidet som skal gjøres

  1. Vesentlighetsanalyser

I denne fasen finner vi hvilke områder innen ESG bedriften skal fokusere på

  1. Mål og muligheter

Her setter vi mål for de valgte temaene, og ser etter muligheter for bedriftens satsinger

  1. Rapport

Arbeidet tilpasses og presenteres i en bærekraftsrapport.

Tjenesten kan inngå i Målbedriftsprogrammet (se ovenfor), noe som vil gi 75 prosent rabatt på tjenesten.

FORSKNINGSMOBILISERING

Forskning og utvikling er avgjørende elementer når det gjelder posisjonering for fremtidens marked. Nå ligger alt til rette for at din bedrift kan ta del i et forskningsprosjekt som er direkte knyttet til din virksomhet. Næringshagen er kompetansemegler og støttespiller i Forskningsmobilisering Agder. En bedrift kan motta midler på inntil 200.000 kr for å leie inn en forsker til å undersøke en aktuell problemstilling som bedriften står overfor. Vi kan hjelpe dere med å få tilgang til disse midlene, ved å definere problemstilling og å finne en relevant forsker.

En bedrift kan motta midler på inntil 200.000 kr for å leie inn en forsker eller et forskningsmiljø til å undersøke en aktuell problemstilling som bedriften står overfor. Vi hjelper med å definere problemstilling og å finne en relevant forsker. Forskeren kan hentes fra hvor som helst i verden og midlene støtter forskerens arbeid. Vi i Næringshagen er tildelt rollen som regionale kompetansemeglere for Forskningsmobilisering Agder.

KATAPULT

Næringshagen er markedsapparat for Norsk Katapult, en ordning med nasjonale testsentre som skal bidra til at bedrifter når raskere ut i markedet med sine innovasjoner. Disse sentrene kalles Katapulter, og de tilbyr ekspertise og avansert utstyr innenfor ulike teknologiområder. Hittil er det etablert to: Manufactoring Technology på Raufoss med fokus på avansert produksjon og Future Materials i Kristiansand innen materialteknologi. Som markedsapparat er vårt oppdrag å trigge bedriftene til nyskaping og å koble dem mot riktig Katapult.