are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Virkemiddeldag 21.mars

Virkemiddeldag 21.mars
22. januar 2018 hilde

Årlig tildeles det milliarder til bedrifter i Norge fra det offentlige virkemiddelapparatet. Bedriftene i Lindesnesregionen har potensial til å ta mange titalls millioner av disse. Nye muligheter og satsingsområder kommer stadig til, og det er krevende for bedriftene å holde seg oppdatert, selv om de tidligere har søkt og fått midler. Sammen med Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Forskningsmobilisering Agder og Regionalt forskningsfond arrangerer vi derfor en virkemiddeldag i Næringshagen.

21.mars klokka 0800 til 1100

PROGRAM:

Del 1:

Kl. 8.00                 Frokost serveres

Kl. 8.15                 Velkommen ved Are Østmo, Lindesnesregionen næringshage

Kl. 8.30                 Forskningsmobilisering Agder v/Bjarne Sverkeli

Kl. 8.45                 Regionale forskningsfond Agder v/Tone Haraldsen

Kl. 9.00                 Forskningsrådet v/Siren M. Neset

Kl. 9.15                 Innovasjon Norge v/Ellen Saltermark

 

Del 2:

Kl. 9.30-11.00        Individuelle møter med de ulike virkemiddelaktørene.

 

Arrangementet er gratis og holdes i Næringshagen. Påmelding til are@naringshagen.no

Og si ifra om du ønsker individuelt møte.