are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Vil få medarbeidere i flyt

Vil få medarbeidere i flyt
24. mai 2022 hilde

Hvordan få ansatte til å være mest mulig i flytsonen? Ved hjelp av prinsipper fra «gaming» ønsker GE Healthcare å skape mer flyt og bedre samspill på arbeidsplassen.

-Vi ønsker å bruke denne modellen for å forbedre arbeidshverdagen og skape en opplevelse av velvære og «flyt» hos de ansatte, forklarer prosjektleder i GE Aina Hermansen.

Prosjektet kalles Det store samspillet/Gamification, og modellen anvendes internt i GE, men også eksternt mot andre bedrifter.

GE Healthcare leder prosjektet, men har etterhvert innlemmet andre bedrifter i modellen. Bedrifter som Nøsted&, Hennig Olsen, Majas Salong og Aludyne er blant dem som nå deltar i opplegget.

Gamification

Det Store Samspillet startet på GE Healthcare i 2019 og bygger på en idé av Geir Berthelsen, som driver SlowConsulting.

Bak programmet ligger teorien om hva som får mennesker i flyt, eller hva som får oss til å trives og blomstre. En opplevelse av selvtillit, personlig vekst, positive sosiale relasjoner, mestring og mening forbundet med jobben, er viktige stikkord for å komme i flytsonen.

Hermansen forklarer at man bruker en spill-tankegang for å øke motivasjonen hos de ansatte.

–Det kan for eksempel dreie seg om å involvere de ansatte gjennom konkurranse, måloppnåelse og belønning. At man konkurrerer sammen med teamet sitt, for å skape positivt engasjement og progresjon.

Opplegget starter med å identifisere hva som gir og hva som begrenser flyt på en arbeidsplass. De ansatte jobber med disse problemstillingene i flere workshops, for å få eierskap til problematikken og være med å løse de utfordringer man har.

Deretter skal ideene realiseres og implementeres i bedriften.

– Gjennom dette programmet avdekker vi proppene som fins i systemet og gjør noe med dem. De ansatte er veldig involvert i prosessen, noe som gir dem eierskap til prosjektet. Målet er at man på sikt finner nye måter å jobbe på, som gjør at medarbeiderne opplever en høyere grad av samspill, mening og flyt, forklarer prosjektlederen.

Workshop med Majas Salong

I Næringshagens idélab Annexet er noen velfriserte hoder fra Majas Salong i gang med å vri og vende på en problemstilling knyttet til egen arbeidsplass.

Næringshagen/SKAP er blant bidragsyterne i Det store samspillet og fasiliterer workshopen der deltakerne får jobbe med kreativ problemløsning.

Problemstillingen man jobber med denne dagen er på forhånd utarbeidet av de ansatte hos Majas:

«Hvordan skal Majas Salong lykkes med å skape et team med en vinnerkultur der alle frisørene tar initiativ?»

Hilde Tallaksen fra Næringshagen og Hanne Christine Seyffarth fra SKAP fhs veileder og utfordrer deltakerne gjennom ulike oppgaver som gjør at de må tenke nytt og annerledes rundt problemstillingen og sin egen arbeidshverdag.

Forhåpentlig skal workshopen gir dem noen innsikter som kan brukes i det videre arbeidet med å skape bedre flyt på nettopp deres arbeidsplass.