are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Deler SKAP-metoden med hele landet

Deler SKAP-metoden med hele landet
4. mai 2023 hilde

Lindesnesregionen Næringshage har fått bevilget 300.000 kroner fra SIVA til å utvikle et undervisningsopplegg innen designmetodikk for andre næringshager og inkubatorer fra hele landet. I april startet opplæringen, med Teal Innovasjon, Pågang Næringshage og Lister Nyskaping som første deltakere.

– Jeg syns det er utrolig interessant og lærerikt å være med i pilot for metodikken. Lindesnesregionen Næringshage har utviklet et spennende, og ikke minst svært nyttig verktøy som jeg ser mange muligheter for i egen og andres virksomhet, uttalte Bent O. Hansen fra Teal Innovasjon til Lindesnes Avis i forbindelse med pilot-workshopen.

Næringshagen har gjennom flere år utviklet metodikk og kompetanse innen kreativ tenkning sammen med SKAP Kreativ Folkehøyskole. Vi har også samarbeidet med DOGA (Design og arkitektur Norge) om utvikling av denne typen designmetodikk.

Metodikken skal trigge nytenkning og nyskaping, og vi i Næringshagen bruker SKAP-metoden daglig i utviklingsprosesser med våre bedrifter.

Så potensialet

Det statlige organet SIVA så potensialet i verktøyet vi har utviklet. SIVA ønsker at vi skal fungere som et kompetansesenter og opplæringsorgan innen designmetodikk og har bevilget oss 300.000 kroner til å utvikle et undervisningsopplegg.

– Lindesnesregionen Næringshage har opparbeidet seg avansert kunnskap i kreativ tenking, og det ønsker vi at de skal dele med næringshager og inkubatorer i hele Norge, sier Alma Karabeg i Siva til lokalavisen Lindesnes.

Vi vil dermed kunne gi ansatte i næringshager og inkubatorer opplæring i å fasilitere kreative prosesser som stimulerer nytenkning, og de vil få en funksjonell metodeverktøykasse som de kan benytte i utviklingsprosesser med sine bedrifter.

–Vi i Næringshagen håper dette vil stimulere til økt kreativitet og nytenkning hos bedrifter over hele landet, sier leder i Lindesnesregionen Næringshage, Are Østmo.