are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

GOT satser på Havvind

GOT satser på Havvind
17. desember 2021 hilde

Global Ocean Technology (GOT) annonserte en betydelig satsing på havvind under næringsministerens besøk i november. Prosjektet Wind Port Mandal har som ambisjon å få basevirksomhet til Mandal i forbindelse med den enorme havvindsatsningen som planlegges i Nordsjøen. Næringshagen vil både støtte GOT og en felles lokal satsning på havvind.

Det planlegges for en enorm havvindsatsning i Sørlig Nordsjø. På sikt vil det investeres for flere titalls milliarder i området. I driftsfasen vil det være behov for kontinuerlig vedlikehold, og operatørene av vindmøllene vil ha behov for en drifts- og vedlikeholdsbase på land.

Ingen havn er nærmere vindmøllefeltet enn Gismerøya, der man har alle fysiske forutsetninger for å håndtere en slik basevirksomhet. Det er også betydelig lokal kompetanse hos GOT og andre bedrifter til å levere på det som behøves i forhold til basevirksomhet for havvind.

Næringshagen støtter allerede GOT i denne satsningen, og vi vil sammen med GOT og kommunen ta initiativ til en felles lokal satsning på havvind.