are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

SKAP SPRINT

SKAP SPRINT
1. mars 2019 hilde

SKAP SPRINT bygger på Design Thinking, og det funker kjempebra når en skal jobbe kreativt med en utfordring. På SKAP FHS brukes denne metoden når elevene jobber med bedriftscase. I høst jobbet elevene med oppdrag fra Nøsted& og GE Healthcare, og i januar ble de utfordret av VI SKAPER as. I det siste prosjektet utarbeidet de nye felles bokonsepter for unge og eldre og ble daglig coachet av et ekspertteam med representant for brukere, teknologi og arkitektur.

Vi kan også bruke SKAP SPRINT i bedriftsinterne prosesser, en effektiv måte å skape tid og rom for nye ideer.