are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Næringshagen sikret finansiering for ti nye år

Næringshagen sikret finansiering for ti nye år
13. desember 2022 hilde

Lindesnesregionen Næringshage har blitt tildelt plass i SIVAs nye nasjonale Næringshageprogram. Dette skjedde i en åpen nasjonal konkurranse. 

Næringshagen mottar 2,4 millioner kroner årlig de neste ti årene, som skal gå til å støtte vekstvillige bedrifter i vår region. Programmet skal bidra til at bedriftene raskere når sine forretningsmessige ambisjoner, skape levende lokalsamfunn og et bærekraftig, levedyktig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene.

I det nye programmet vil det bli spesielt lagt vekt på å tilby tjenester innen bærekraft, digitalisering, internasjonalisering og forskning og utvikling. Næringshagen støtter både nye og etablerte bedrifter gjennom rådgiving, kompetanseheving og nettverk.

Vi jubler over fornyet tillit og muligheten for å kunne fortsette å jobbe for våre lokale bedrifter i årene som kommer.