are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Knirkefri start for den nye rigghavna

Knirkefri start for den nye rigghavna
11. juni 2019 hilde

–Det har gått fantastisk bra. Det gikk knirkefritt å få riggen på plass, og det har generelt vært minimalt med utfordringer.

Den aller første riggen er på plass på Gismerøya, og GOTs riggsjef Øyvind Hægeland er strålende fornøyd.

Riggsjefen betegner denne riggen som et veldig godt førsteoppdrag. En relativt myk start, hvor man har god tid på oppdraget.

–Det er ikke så store arbeidsoppgaver, det dreier seg om utbedringsarbeid, vedlikeholdsarbeid og klargjøring for ny kunde. Kunden har ikke levert totalbeskrivelse av oppgavene ennå, så vi vet ikke det eksakte arbeidsomfanget.

Hægeland sier den første riggen er et viktig referanseprosjekt, hvor man får vist at ting fungerer, både rigghavna og logistikken rundt.

Tida framover

Riggen skal ligge til havn fram til ny kontrakt iverksettes, det betyr at den kan bli liggende fram til mars måned neste år.

Har dere innhentet flere kontrakter?

– Vi jobber kontinuerlig med flere rigger. Ingen kontrakter er på plass ennå, men vi jobber med flere høyaktuelle prosjekter. Så høsten byr på flere potensielle oppdrag. Ofte kommer avklaringene ganske brått, fordi man ikke helt vet når en rigg er ferdig med oppdraget den er på.

Ringvirkninger

Hægeland påpeker at rigghavna vil ha mange positive ringvirkninger for lokalt næringsliv.

–Vi prøver å støtte oss på lokale leverandører. Vi henter inn tjenester fra alle bransjer, fra industriarbeidere til catering og andre servicetjenester. På sikt vil rigghavna kunne generere mange arbeidsplasser!