are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Umoe og GE: Organiserer seg annerledes under krisen

Umoe og GE: Organiserer seg annerledes under krisen
25. mars 2020 hilde

Tunge industriaktører som GE Healthcare og Umoe er tydelige på at det er viktig for dem å opprettholde produksjonen i denne perioden.

–Vi er en samfunnskritisk aktør, vi produserer produkter som står på WHOs oversikt over essensielle medisiner. Derfor er det viktig at vi opprettholder produksjonen, sier digitaliseringssjef Jens Kjos-Hanssen ved GE Healthcare.

Dette har bedriften løst ved å etablere rutiner sammen med bedriftshelsetjenesten for hvordan team internt organiseres, og for hva som skjer dersom en ansatt må i karantene.

Sammenligner med helsetjenesten

-Vi lager prosedyrer tilsvarende dem man har i helsetjenesten for hvordan man kan holde aktiviteten oppe selv om noen skulle bli smittet. Alt er selvsagt i henhold til myndighetenes retningslinjer, sier Kjos-Hanssen.

GE Healthcare leverer kontrastmidler som brukes til medisinsk billeddiagnostikk til hele verdensmarkedet, og hvert sekund undersøkes tre pasienter med et produkt fra GE.

–Rent konkret har vi blant annet valgt å dele de ansatte i lag som ikke møtes, utdyper Kjos-Hanssen.

Umoe tidlig ute med interne justeringer

Også Umoe organiserer seg annerledes internt i denne perioden. Adm.dir. ved Umoe Mandal, Tom Harald Svennevig, forteller at de allerede før myndighetene satte i gang tiltak var begynt å gjøre grep internt i bedriften.

–Torsdag 12. mars da myndighetene kom med sine tiltak, hadde vi allerede testet at hjemmekontoret fungerte for de ansatte, og at alle for eksempel behersket digitale møteromsløsninger, sier Svennevig.

Pause mellom skiftene

For å begrense smitte har Umoe valgt å legge inn pauser mellom skiftene.

–Vi har lagt inn et mellomrom på 20 minutter mellom skiftene. På den måten har man en margin slik at ikke kontakt mellom arbeiderne i de to skiftene oppstår, sier Svennevig.

–Retningslinjene vi følger samsvarer godt med rådene fra Norsk Industri, både når det gjelder hygiene, møtevirksomhet og organisering av staben, sier Svennevig.

Anbefalingene fra Norsk Industri finner du mer om HER.

Ingen permitterte

Umoe Mandal har ingen permitterte i forbindelse med koronakrisen.

–Vi jobber med langsiktige prosjekter og klarer oss bra – enn så lenge, sier Svennevig.