are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Ny E39 – leverandørseminar

Ny E39 – leverandørseminar
13. september 2018 hilde

Er dere klare for milliardinvesteringen?

Næringshagen, Mandal Industri og Næring og Mandal Bil inviterer næringslivet i regionen til et møte om nye E39.

Nye Veier vil informere om prosessen rundt bygging av ny E39 og tilførselsveiene rundt. 

Den nærmeste tiden vil det investeres enorme summer i ny E39 og andre prosjekter i regionen. Nye Veier har uttalt at så mye som en tredjedel av investeringene kan tilfalle lokalt næringsliv. Dette vil ikke skje av seg selv, bedriftene må selv komme på banen. Næringshagen har fått midler av Vest-Agder fylkeskommune til å synliggjøre mulighetene for næringslivet, blant annet gjennom informasjonsmøter med byggherrer og utbyggere. Dette møtet vil være et ledd i dette arbeidet.

Tid: Mandag 17. september kl. 17-19.
Sted: Mandal Bil, Kvitmyrveien 47

Meld gjerne fra om du kommer til hilde@naringshagen.no