are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Ringvirkninger-møte hos GE Healthcare

Ringvirkninger-møte hos GE Healthcare
26. september 2018 hilde

Ringvirkninger-møte hos GE Healthcare

Mandal Industri og Næring, Næringshagen og GE-Healthcare inviterer næringslivet i regionen til et ringvirkningsmøte hos GE Healthcare.

GE Healthcare skal utvide virksomheten og investere nærmere 1 milliard kroner de neste 5 årene. Deler av investeringene kan tilfalle lokalt næringsliv. Dette vil ikke skje av seg selv, bedriftene må selv komme på banen. Sekundærleverandørene må være frampå og selge seg inn.

Næringshagen har fått midler av Vest-Agder fylkeskommune til å synliggjøre mulighetene for næringslivet, blant annet gjennom informasjonsmøter med byggherrer og utbyggere. Dette møtet vil være et ledd i dette arbeidet.

Dato: 24. oktober kl. 18-20

Sted: GE Healthcare

Påmelding til hilde@naringshagen.no. Merk e-posten med “GE Healthcare”