are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

200.000 kroner til Addidé

200.000 kroner til Addidé
28. mars 2023 hilde

Næringshagen har mottatt 200.000 kroner fra Agder fylkeskommune til et forprosjekt knyttet til utvikling av Addidé, senter for additiv produksjon i Mandal.

Fem bedrifter og to skoler er sammen med Næringshagen involvert i prosjektet.

Industrien i Lindesnes er offensiv og har tradisjon for å ta i bruk ny teknologi. Utviklingen går imidlertid så fort at mulighetene ligger foran anvendelsen, og det er vanskelig for den enkelte bedrift å satse riktig.

Derfor er det et felles ønske om å skape en arena som tilrettelegger for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling på tvers av bransjer, bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Laben ble åpnet av ordfører Even Tronstad Sagebakken 9. mars, og bedriftene har begynt å ta den i bruk.

Prosjektet har tidligere mottatt 500.000 kroner fra Sørlandets Kompetansefond