are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Forskning til folk m/Lena Tallaksen

Forskning til folk m/Lena Tallaksen

  • torsdag 16. november 2023 kl. 20:00
  • Sjøboden, Mandal
  • ,- pr. deltaker
  • Påmelding innen

Flom og tørke

Vi har i Norge og Europa opplevd en rekke ekstreme flom- og tørkehendelser de senere årene, som tørken i 2018 og flommen etter ekstremværet Hans i år. Hendelser som medfører stor risiko og kostnader for samfunnet. Mens tørken tar flest liv globalt, er kostnadene ved flom større. I følge FNs klimapanel gir klimaendringene varmere vær og mer og kraftigere nedbør – som kan føre til mer flom, men også mer tørke og vannmangel.

Lena Merete Tallaksen er professor i hydrologi ved Universitetet i Oslo og forsker på hydrologiske ekstremer og landjordas rolle i klimasystemet. Hun vil gi en introduksjon til hydrologi som fag og fortelle om hvordan ekstremer som flom og tørke påvirker natur og samfunn.

«Forskning til folk» har gjennom 12 sesonger fylt Sjøbodens loft til randen med interesserte og kunnskapshungrige mandalitter. Arrangementet er et samarbeid mellom Næringshagen og Sjøboden, der vi ønsker å løfte våre «lokale» forskere og det de driver med fram i lyset. På Forskning til folk møtes publikum og forskere til samtale i en uformell atmosfære, nemlig på pub!

Gratis. Ingen påmelding.

Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet! Påmeldingen er lukket.