are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Lunsjmøte: Åpenhetsloven

Lunsjmøte: Åpenhetsloven

  • onsdag 01. november 2023 kl. 11:30
  • Næringshagen, Hollendergata 3
  • 0,- pr. deltaker
  • Påmelding innen 30. oktober

Velkommen til et praktisk rettet kurs om åpenhetsloven, og en unik sjanse til å få diskutere hvordan akkurat du bør gå frem videre i ditt arbeid med å sikre etterlevelse av lovens krav.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters arbeid for å bidra til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven trådte i kraft 1. juli 2022 og 30.juni 2023 var fristen for å offentliggjøre første redegjørelse.

Dette seminaret vil gå særlig inn på hovedformålet med loven; hvordan man skal planlegge og gjennomføre gode risikovurderinger, herunder å tilpasse omfang også til små- og mellomstore foretak. Du får også høre Deloittes egne erfaringer etter at loven trådte i kraft, samt resultatene av en kartlegging av selve redegjørelsen til et utvalg selskaper. Vi håper på god diskusjon og erfaringsdeling etter presentasjonen.

Innledere:

Tove Linn Bjørnå/Deloitte – leder for rådgivning bærekraftsrapportering for region Rogaland og Agder. De seneste årenes regulatoriske utvikling har hun fulgt tett, og har god kunnskap om kommende rapporteringskrav, som SFDR, taksonomien og CSRD. Hun har bistått en rekke klienter med klargjøring for og etterlevelse av åpenhetsloven.

Geir Melby/Deloitte – har 30 års erfaring som advokat og har i alle disse år arbeidet med forhold knyttet til lovgiving fra EU/EØS, avtaler, selskapsrett. Han har arbeidet mye med regulatoriske forhold og betydningen disse regler har for organisering og drift av private- og offentlige virksomheter. Geir har vært ansvarlig for flere oppdrag knyttet til Åpenhetsloven.

Evt. spørsmål rettes til are@naringshagen.no

PÅMELDING I SKJEMA NEDENFOR.

Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet! Påmeldingen er lukket.