are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Webinar om styrearbeid

Webinar om styrearbeid

  • tirsdag 12. mai 2020 kl. 12:30
  • Næringshagen, Hollendergata 3
  • 300,- pr. deltaker
  • Påmelding innen 9. mai

Deloitte og Næringshagen inviterer til et webinar om styrearbeid. I webinaret vil det bli gitt praktiske råd om hvordan et styre kan jobbe med strategi for selskapet, blant annet for å sikre lønnsom drift. Det vil også gjennomgås hvilket juridisk ansvar styremedlemmer sitter på for selskapets forsvarlige drift og som arbeidsgiver for daglig leder.

Å være styremedlem i et aksjeselskap gir store muligheter til å tenke strategisk om selskapets fremtid. Samtidig sitter man med ansvaret for å lede virksomheten, og skal sikre at driften er forsvarlig og innenfor rammene som følger av lovgivningen, og av selskapets egne retningslinjer og vedtekter.

Dette innebærer blant annet å ha kontroll og oversikt over selskapets økonomiske situasjon til enhver tid. Styret skal også føre tilsyn over den daglige ledelse og sitter av den grunn med arbeidsgiveransvar for daglig leder.

I styreseminaret vil det bli gitt praktiske råd om hvordan et styre kan jobbe med strategi for selskapet, og hvordan riktig styrearbeid kan sørge for at bedriften blir mer lønnsom.

Det vil bli gjennomgått hvilket ansvar styremedlemmer sitter på rent juridisk, både for selskapets forsvarlige drift og som arbeidsgiver for daglig leder.

I seminaret vil det også sies noe om hva styremedlemmer bør tenke særskilt på i situasjonen mange selskaper er i som følge av coronaviruset, og det vil bli gitt konkrete tips og innspill. 

Helge Ege er statsautorisert revisor og partner i Deloitte. Helge har mange års erfaring med å bistå organisasjoner i ledelses- og strategiarbeid. Han har bred erfaring i å være sparringspartner for ledere på ulike nivåer. Helge har spesiell kompetanse i lønnsomhetsforbedringer og å være en foretrukken samarbeidspartner i strategiske diskusjoner om videreutvikling av organisasjoner, herunder ved bruk av aktuelle LEAN-verktøy.

Kjetil Mogård Bergem er advokat i Deloitte Advokatfirma. Han bistår bedrifter på Sørlandet med arbeidsrettslige og selskapsrettslige problemstillinger, og holder jevnlig seminarer om disse temaene. Han har tidligere undervist ved Universitetet i Agder i rettslige emner.

Webinaret går over 2 økter på 45 minutter hver.

Webinaret foregår på Teams. Man kan sende inn spørsmål i forkant eller i chat under webinaret.

Påmelding i skjema under.

 

 

Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet! Påmeldingen er lukket.