are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

“FORTELL DET BEDRE!”

“FORTELL DET BEDRE!”
27. august 2018 hilde

Kursserie om storytelling og presentasjon

Ønsker du å gi budskapet ditt slagkraft og særpreg? Vil du gjerne bli en bedre formidler?

SKAP/Næringshagen inviterer til kortkursserien “Fortell det bedre!”, om storytelling og presentasjon. I en kursserie i fire deler, lærer du kreative og utradisjonelle verktøy og metoder som kan hjelpe deg i prosessen med å utforme treffende og originale budskap.

Du vil også bli trent i presentasjonsteknikk, som vil gi deg større trygghet i dine muntlige presentasjoner.

Vi har hyret fire personer som med hver sin unike innfallsvinkel vil øse av sin kunnskap om storytelling og presentasjon:

Fredag 14. sep. kl. 15-18

Hans Gerhard Meier er utdannet art director fra Westerdals og er universitetslektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Han lærer oss hvordan man «kommer i gang», lager skisser og prototyper.

Fredag 12. oktober kl. 15-18

Christina Hvinden er skuespiller og driver mye med teater som verktøy i læringsprosesser. Denne dagen jobber vi med brainstorming og improvisasjon. Her lærer vi å bli mer spontane, kreative og kjenne trygghet i oss selv og hos andre.

Fredag 9. november kl. 15-18

Kristina Knaben Hennestad er skuespiller og jobber også som lærer. Hun vil lære oss om viktigheten av kroppsspråk og stemmebruk i en muntlig presentasjon.

Fredag 7. desember:

Temaet denne gang er visuell kommunikasjon gjennom bilder og film. Kursholder er Kristin Vold Kelly, som er veileder ved SKAP FHS.

Kursene finner sted på SKAP Folkehøyskole og er myntet på deg som jobber med næring, organisasjon, politikk eller som rett og slett bare syns at dette høres spennende ut!

Man betaler en samlet sum på kr. 1250 for alle fire kursene. Enkeltkurs koster kr. 400.

 

Påmelding til hilde@naringshagen.no

Ved spørsmål, kontakt Hilde Tallaksen på 99243635.