are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Frokostmøte om salg og prisstategi

Frokostmøte om salg og prisstategi
16. april 2018 hilde

Ofte er det selgeren og håndtering av selve salgsprosessen som er avgjørende for en kundes beslutning om kjøp eller ikke. Forståelse for kundens forventninger, beslutningsprosess og behov er avgjørende for å bli oppfattet som en profesjonell aktør. Videre er prissetting et viktig strategisk virkemiddel i selve salget. Forskjellige prismodeller er blitt sentralt for å lykkes i en stadig tøffere konkurranse.

På dette seminarer kommer vi inn på:
– hvordan identifisere potensielle kunder
– etablere og utvikle relasjon til potensielle og eksisterende kunder
– selve salget
– forskjellige måter å tenke prising på og forskjellige prismodeller

Kursholder: Kjetil Aukland
Kjetil er Høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Han har de siste årene  jobbet ved BI Stavanger der han underviser og jobber sammen med forskjellige bedrifter fra hele Sørlandet. Hovedfokuset i hans arbeid har vært Produktutvikling, Salg/Relasjonsbygging, Merkevarebygging og Kundeatferd/psykologi

Tid og sted: fredag 27. april kl. 8.00-9.30 i Næringshagens lokaler
Pris: Kr. 300
Påmelding: are@naringshagen.no