are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Introducing uplift,
time for something simple,
stunning and special

 

This is Atelier

An E-commerce theme like no other

We're an award-winning company creating solutions for charities agencies churches

Our Capabilities

Simple, Easy-To-Use
and Intuitive

Engineered for
Accelerated Performance

Extensive Options
Providing Flexibility

Fully Responsive
and Device Agnostic

Beautiful and
Intelligent Design

Professional Support
and Maintenance

Our Articles

Midler til nytt 3D-printsenter i Mandal
- by hilde

Næringshagen har mottatt 500.000 kroner fra Sørlandets Kompetansefond til et forprosjekt knyttet til etablering av Senter for additiv produksjon (3D-print) i Mandal. Senteret…

Muligheter når økonomien blir vanskelig
- by hilde

5 MULIGHETER FOR ARBEIDSGIVERE FOR Å IMØTEGÅ DÅRLIGE TIDER Bedrifter på Sørlandet har de siste årene møtt stor motgang i form av nedstengninger,…

Skal lære innovasjonsselskaper over hele landet SKAP-metoden
- by hilde

Næringshagen har fått bevilget 300.000 kroner fra SIVA til å utvikle et undervisningsopplegg innen designmetodikk for andre næringshager og inkubatorer over hele landet. …

Want to know more? Then get in touch!

Drop us a line