are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Bedriftene bruker Addidé

Bedriftene bruker Addidé
20. desember 2023 hilde

Bedriftene i regionen har fått øynene opp for 3D-print og mulighetene dette byr på. I høst har labsjef Bjørn Andersen og rådgiver i Næringshagen Hilde Tallaksen turnert lokale bedrifter for å invitere dem til å bruke ADDIDÉ, Næringshagens 3D-print-lab.

–Når vi kommer ut i bedriftene og får vist fram mulighetene som gis gjennom laben, åpnes øynene for det enorme potensialet som ligger i additiv produksjon. I høst har vi produsert deler på løpende bånd for flere av de store bedriftene i regionen vår, sier verkstedleder Bjørn Andersen

ADDIDÉ åpnet her i Næringshagen i mars.  ADDIDÉ er et kompetansesenter og et fellesverksted for bedriftene i regionen, hvor man kan ta i bruk additiv produksjon. Man kan komme hit for å lære, eller vi kan hjelpe bedriftene med å produsere prototyper, deler og reservedeler i små serier.

Industrien i Lindesnes er offensiv og har tradisjon for å ta i bruk ny teknologi. Utviklingen går imidlertid så fort at mulighetene ligger foran anvendelsen, og det er vanskelig for den enkelte bedrift å satse riktig. ADDIDÉ er en arena som tilrettelegger for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling på tvers av bransjer, bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Bedrifter lokalt har engasjert seg aktivt i prosjektet, og med oss har vi Tredal, GOT, Nøsted&, GE Healthcare, Mandals og Umoe. I tillegg deltar Mandal videregående skole og SKAP fhs.

Vil dere ha besøk i bedriften, eller besøke oss? Kontakt: Hilde Tallaksen, hilde@naringshagen.no