are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Lunsjmøte med Erik Bruce

Lunsjmøte med Erik Bruce
26. september 2016 hilde

Lindesnesregionen Næringshage og Nordea Mandal inviterer til lunsjmøte i Næringshagens lokaler Mandal 14.oktober

Krise i petroleumsbransjen, nær nullrente og norske boligpriser gåt til himmels. Det er stor spenning knyttet til norsk og internasjonal økonomi. Vi får besøk av sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets fredag den 14. oktober. Han vil dele sitt syn på utsiktene for norsk økonomi, og også koble dette opp mot statsbudsjettet som regjeringen legger frem 6. oktober.

Møtet er kl. 11.30 fredag den 14.oktober i lokalene til Lindesnesregionen Næringshage, Mandal. Det blir servert lunsj.
Påmelding innen 11. oktober til: are@naringshagen.no

Velkommen!

Tørres G. Tørressen, Nordea bank Mandal
Are Østmo, Lindesnesregionen Næringshage

Erik Bruce er sjefanalytiker i Nordea Markets. Han lager analyser av norsk og internasjonal makroøkonomi med vekt på betydning for rente- og valutamarkedet og er hovedansvarlig for makroøkonomiske anslag for norsk økonomi i Nordea Markets. Han har en rekke møter med bankens kunder der han drøfter betydningen av den økonomiske utviklingen for kundenes markeder og er også mye brukt i media. Han har tidligere jobbet i analyseinstituttet ECON og i Finansdepartementet.