are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Industri Fordi

Industri Fordi
12. desember 2019 hilde

 

Industribedrifter lokalt trenger lærlinger og tilbyr spennende arbeidsplasser innen industriteknologifaget. Mandal videregående skole har ledige plasser på dette faget, som leder ut til 26 forskjellige fagbrev innenfor industrien. Her må det rekruttering til, og mulighetene må synliggjøres for de unge!

For å rekruttere elever til faget har Mandal VGS, NAV, Mandal Industri og Næring og Næringshagen gått sammen om prosjektet Industri Fordi.

Vi jobber ut fra en hypotese om at ungdom ikke vet nok om dette fagområdet og hvilke bedrifter de kan få jobb i, og at industriteknologifaget derfor ikke er det mest nærliggende valget når de skal velge videregående utdanning.

Som et ledd i rekrutteringen har vi sammen med Why Connect laget filmer som går tett på lærlinger i industrien og viser fram litt av arbeidshverdagen deres. Det er gjort opptak hos fire bedrifter: GE, Nøsted &, Marnar Bruk og Umoe.

På denne måten håper vi å trigge ungdom til å bli interessert i å utdanne seg til spennende jobber innen industrien. Industrien lokalt er en del av et globalt og fremtidsrettet marked, som byr på mange muligheter for de unge.

Prosjektet er støttet av Lindesnesfondet.

Filmene (de varer 1-2 min) kan ses her: https://mandalin.no/prosjekter