are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

God tilbakemelding fra kundene våre

God tilbakemelding fra kundene våre
30. juni 2020 hilde

Nær 90 prosent av bedriftene våre sier at utviklingsarbeidet deres hadde blitt gjennomført i mindre omfang eller på et senere tidspunkt om det ikke var for hjelpen de har fått av Næringshagen.

Hvert år måles Næringshagen på det vi gjør gjennom SIVAs kundetilfredshetsundersøkelse.

Bedriftene vi jobber med gjennom året viser at de er tilfredse med vår rådgivning og våre tjenester, noe vi selvsagt synes er veldig gledelig! Vårt mål er at støtten målbedriftene får skal utgjøre en forskjell for bedriftene.

I SIVA-undersøkelsen scorer Lindesnesregionen Næringshage godt over landsgjennomsnittet på tilfredshet.