are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Bedre enn forventet etter krisen

Bedre enn forventet etter krisen
23. september 2020 hilde

Vår nye undersøkelse viser at bedriftene som har svart ser relativt lyst på situasjonen etter koronakrisen. Nesten 70 prosent svarer at det går svært bra eller nokså bra med bedriften i nåværende situasjon. Og nærmere 80 prosent ser lyst på framtida for bedriften.
I vår stilte vi i en undersøkelse en rekke spørsmål til bedriftene i regionen, om hvordan det sto til i forbindelse med «nedstengningen» av landet. Den gang svarte 61 prosent at korona-situasjonen hadde påvirket inntektene i svært stor grad, og at det var stor sannsynlighet for permitteringer.
Den nye undersøkelsen viser en større optimisme enn det som var tilfellet den gang.

– Resultatet fra denne undersøkelsen samsvarer godt med det vi hører fra bedriftene. De fleste har kommet greit gjennom denne perioden. Selv om undersøkelsen viser en positiv tro på fremtiden hos flertallet av bedriftene, er nok usikkerheten langt større enn normal, sier leder av Lindesnesregionen Næringshage, Are Østmo.

Se hele undersøkelsen her: korona-undersøkelse-hele