are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Kurs i arbeidsgivers styringsrett

Kurs i arbeidsgivers styringsrett
6. april 2017 hilde

Arbeidsgivers styringsrett ved omstilling og endring

19. april klokka 14.00 – 15.30 i Næringshagen

Foredragsholder:
Kjetil Mogård Bergem, advokat i Deloitte Advokatfirma, Lyngdal

Kurset har som mål å vise hvilket spillerom arbeidsgiver har innenfor styringsretten, og spesielt når bedriften må omstille seg og arbeidstakerne berøres av endringene. Hvordan skal man få med seg arbeidstakerne på endringene som må gjøres, uten at det kommer i konflikt med arbeidsavtalen og arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse?

Målgruppe:
Alle arbeidsgivere/bedriftsledere

Kursinnhold:
Bakteppet til kurset er omstillingssituasjonen mange virksomheter står overfor i et bedriftsmarked i endring, hvor endringstakten er høy, og hvor blant annet lavere oljepris og økt digitalisering nødvendiggjør store og små endringer. Hvilke endringsmuligheter har da arbeidsgiver innenfor styringsretten i et arbeidsforhold? Og hvordan unngår man å gå over grensen mot oppsigelse?

Det vil bli sett nærmere på disse problemstillingene med utgangspunkt i eksempler fra rettspraksis og konkrete case, og gjennom en praktisk tilnærming til vanlige spørsmål som knytter seg til arbeidsgivers styringsrett.

Pris 300,-. Påmelding til are@naringshagen.no innen 14. april