are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Kurs i styrearbeid

Kurs i styrearbeid
13. oktober 2016 hilde

I samarbeid med EY arrangerer Næringshagen kurs i styrearbeid.

Følgende tema gjennomgås på kurset:

  • God styreskikk
  • Corporate Governance
  • Forholdet mellom de ulike selskapsorganer
  • Styresammensetning
  • Styrets oppgaver og ansvar
  • Vurderinger knyttet til det å påta seg styreverv
  • «Årshjul» for styrearbeidet
  • Styrets egenevaluering . en god idé?

Kursholdere: Øystein Kvåse, partner i revisjon EY og  Harry Tunheim, advokat EY.
Tirsdag 25. oktober Sted:Næringshagen Klokka: 12.30 til 15.30 Kursavgift: 300,-

Påmelding innen 18.okt are@naringshagen.no