are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Lindesnes er Gaselle-vinner

Lindesnes er Gaselle-vinner
4. desember 2020 hilde

Lindesnes er den kommunen i landet med flest Gaselle-bedrifter, Norges raskest voksende selskaper.

Gaselle-bedriftene er vekstselskaper, som kan skilte med minst en dobling av omsetningen de siste fire årene, ifølge Dagens Næringsliv.

Lindesnes best i klassen

Blant de større kommunene med over 20.000 innbyggere topper Lindesnes lista, foran Lier, Oslo, Tønsberg og Bærum, når man måler antall gasellebedrifter per innbygger.

På DNs oversikt kan vi telle 25 selskaper i Lindesnes kommune som oppfyller kriteriene til å kvalifiseres som Gaselle-bedrift. For å se hvilke Lindesnes-bedrifter som er på lista, kan du søke HER.

I tillegg til å ha doblet omsetningen de siste fire år, må man for å kvalifiseres som Gaselle-bedrift ha et positivt samlet driftsresultat, ha unngått negativ vekst og hatt en omsetning på over én million kroner første driftsår.

Tallene er fra 2019, og selv om bildet antakelig vil se annerledes ut ved utgangen av 2020, forteller det likevel om en positiv utvikling for kommunen.

Ordføreren fornøyd med utviklingen

–Det er fantastisk bra, det viser at det er mange som tør å satse og som lykkes, sier ordfører Even Tronstad Sagebakken.

Han mener situasjonen gir et godt grunnlag for videre utvikling.

–Det kan også fortelle noe om at måten vi jobber på her i Lindesnes, med et godt samarbeid mellom de ulike aktørene og virkemiddelapparatet, er med på å løfte flere bedrifter fram, sier ordføreren.

Vekstselskapene tilbyr viktige arbeidsplasser

Regnskapstallene for alle norske aksjeselskaper i 2019 viser at det i fjor var en netto vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor på vel 17.000 på landsbasis. Gaselle-bedriftene sto for 82 prosent av disse.

Situasjonen vil riktignok se svært annerledes ut ved utgangen av 2020. Tall fra SSB viser at det siden utgangen av 2019 er forsvunnet 56.000 private arbeidsplasser i Norges land.

Bildet: Bedriften Ekstralys, ved leder Karl Richard Dybvik.