are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Næringsforeningene inviterte kommunen til samarbeid

Næringsforeningene inviterte kommunen til samarbeid
29. juni 2020 hilde

Næringsforeningene i Lindesnes møtte 11. juni i formannskapet for å presentere sine ønsker rundt satsingsområdene for næringslivet i den nye kommunen. Presentasjonen ble godt tatt imot av politikerne, som var tydelige på at de ønsket å samarbeide om dette. 

Næringshagen tok i fjor sommer initiativ til å samle næringsforeningene i regionen til en felles prosess rundt kommunesammenslåingen. Man ønsket gjennom denne prosessen å finne felle fremtidsbilder, mål og strategier. Prosjektet kalles Kompass. Høsten 2019 ble styrene i de fem foreningene samlet til en workshop, der målet var å finne hva næringslivet mener er viktig å satse på i den nye kommunen.

Fem satsingsområder

Gjennom en denne prosessen ble foreningene enige om fem prioriterte områder som skulle presenteres formannskapet:

  • Posisjon og merkevare
  • Infrastruktur
  • Areal
  • Stedsutvikling
  • Rammebetingelser

Dette ble presentert formannskapet i Lindesnes kommune 11. juni. Sammen med presentasjonen fikk kommunen en invitasjon til å samarbeide om målene. Neste steg i denne prosessen er at ordfører og næringssjef har et møte med foreningene i Kompass 19. august.

Foreningene som deltar i Kompass er Mandal Industri og Næring, MHSF, Visit Lindesnes, Marnardal næringsforum og Lindesnes Næringsråd.