are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Midler til bedriftsintern opplæring

Midler til bedriftsintern opplæring
30. april 2020 hilde

Nå er det mulig for alle bedrifter å søke midler fra fylket til opplæring/kompetanseheving i bedriften, såkalte BIO-midler. Neste frist er 8. mai.
Hvordan er ordningen, og hva kan Næringshagen bidra med?

OPPLÆRING PLUSS LØNN

Man kan få penger til et kurs-/undervisningsopplegg innenfor et emne der bedriften har behov for å heve kompetansen.

I tillegg kan man få midler til lønn til den ansatte i perioden opplæringen foregår. Den ansatte kan være delvis permittert.

UNDERVISNINGSOPPLEGG INNEN DIGITAL MARKEDSFØRING

Næringshagen hare inngått et samarbeid med Something Else Marketing om et undervisningsopplegg innen DIGITAL STRATEGI/MARKEDSFØRING, et område der mange bedrifter behøver et løft.

Man kan dermed søke om BIO-midler til et ferdig tilpasset opplegg innen dette temaet. Undervisningsopplegget går over fem uker spredt over fem måneder.
Opplegget inkluderer kurs samt individuell oppfølging.

Du lærer om:
 Strategi
 Praktiske verktøy
 Sosiale medier
 Google Ads
 Og mye mer!

Ta kontakt med oss, dersom du vil vite mer.