are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Midler til bedriftsintern opplæring

Midler til bedriftsintern opplæring
15. april 2021 hilde

Nå er det mulig for alle bedrifter å søke midler fra fylket til opplæring/kompetanseheving i bedriften, såkalte BIO-midler.

Neste frist er 30.april 2021

Opplæring pluss lønn

Man kan få støtte til et kurs-/undervisningsopplegg innenfor et emne der bedriften har behov for å heve kompetansen. I tillegg kan man få bidrag til lønn til den ansatte i perioden opplæringen foregår.

Bedrifter som ikke kvalifiserer til lønnsstøtteordningen, men som står i fare for å permittere eller si opp ansatte pga. av pandemien er prioritert. Det forutsettes at tilskuddet bidrar til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er delvis permitterte i den tiden de er i jobb. Det gis ikke tilskudd til ansatte som er helt permitterte.

 

MER INFORMASJON

Ta kontakt med oss om du lurer på noe!