are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Sentient i rivende utvikling

Sentient i rivende utvikling
19. desember 2019 hilde

 

Sentient jobber med kunstig intelligens (AI) og er en av våre viktige målbedrifter. Bedriften satser stort på bruk av kunstig intelligens blant annet innen energieffektivisering i bygg.

Ved bruk av kunstig intelligens spesialiserer bedriften seg på å redusere energikostnadene og karbonavtrykket til kommersielle bygg.

-Teknologien brukes til å predikere morgendagen og dermed til å mikrojustere strømforbruket i bygninger, slik at man bruker energien når man trenger den, forteller daglig leder i Sentient, Jahn Åsvald Einarsmo.

– AI-teknologien vil også kunne bidra til å balansere strømnettet, og målet er at forbruk og produksjon av strøm skal stemme overens.

Stort strømutviklingsprosjekt

Helt nytt er at bedriften nå skal ta del i NORFLEX-prosjektet. NORFLEX er et stort prosjekt som har som mål å utvikle fremtidens strømnett ved å legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk.

I en tre-årsperiode skal energiaktørene Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES sammen teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk hos kundene.

Sentient er nå blitt med i denne satsingen og samarbeider med Entelios og ENFO om å teste ut markedsplassen NODES.

Mottar mye tilskudd

Bedriften har det siste året mottatt en rekke tilskudd. 1 million kroner fra Forskningsrådet og 700.000 i kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge er penger som kommer godt med i utviklingsfasen. I tillegg har firmaet, som har fire ansatte, mottatt SkatteFunn-støtte samt at de er i ferd med å søke om Forskningsmobilisering (Forskningsrådet).

Deltar i Næringshagens ordninger

Sentient er på alle måter en fremoverlent bedrift og deltar i flere av våre programmer, som er myntet på at bedrifter skal vokse og utvikle seg. De deltar blant annet i PUSH, et vekstprogram for ambisiøse bedrifter. Sentient deltar også i vår internasjonaliseringssatsing og er som nevnt i ferd med å søke Forskningsmobilisering, en prosess som Næringshagen bistår med.

Sentient driver for øvrig også med konsulentvirksomhet innen kunstig intelligens. Du kan lese mer om bedriften her.