are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Fikk midler til å starte sagbruk

Fikk midler til å starte sagbruk
13. juni 2023 hilde

Med 750.000 kroner fra Innovasjon Norge i lomma, fikk Johan Lid muligheten til å starte sagbruk på Tjomsland. På sikt håper han det vil føre til nye arbeidsplasser på bygda.

Drømmen om å skape næringsvirksomhet i landlige omgivelser, startet etter at Lid for et par år siden kjøpte en gammel fraflyttet gård på Tjomsland i Vigmostad sammen med samboer Maria Sviland Juel.

Et sagbruk er imidlertid en relativt kostbar affære, Lid måtte ut med 1,5 millioner for å få saga på plass.

-Det at vi fikk dekket halvparten av kostnaden med midler fra Innovasjon Norge har vært helt avgjørende for å få etablert sagbruket, sier Johan Lid.

Foreløpig en hobby

Foreløpig driver han sagbruket på hobbybasis ved siden av fulltidsjobb i TT Anlegg, men han håper på lengre sikt at det skal bli en heltidsgeskjeft som kan skape nye arbeidsplasser.

Lid er også med som medeier i et høvleri som planlegges etablert i Buhøllen. Her er det meningen at både Tjomsland Sag og andre gårdssagbruk i regionen skal kunne levere ferdigskåret tømmer, som deretter videreforedles til ulike byggevareprodukter.

Det er bøndene i regionen som kommer til Tjomsland med tømmeret sitt. De kommer med målene de ønsker, og Johan leverer tilpassede materialer.

-Jeg har ikke reklamert noe. Det går på folkemunne, og kundene har kommet av seg selv, humrer Johan.

Støtte fra Næringshagen

Rådgiver i Næringshagen, Glenn Eliassen, forteller at man kan forsøke å søke midler fra Innovasjon Norge når man etablerer ny næring på gård, såkalt tilleggsnæring.

-Å vurdere om et prosjekt kan kvalifisere for tilskudd, er noe vi i Næringshagen kan bistå med. Vi vet hvor midlene fins og kan hjelpe til med søknadsprosessen, sier Glenn Eliassen.

Han har bistått Lid med både søknad og rådgivning underveis i prosessen.

-Sagbruket hadde ikke eksistert hvis ikke jeg hadde fått hjelp med søknaden. Jeg ble kjempeletta over å få hjelp av noen som kjenner systemet, siden jeg er en fyr som liker å gjøre praktiske ting, ikke drive med papirarbeid, sier Johan Lid.

Kontaktperson: Glenn Eliassen, glenn@naringshagen.no, 90892122