are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

–Kjemperessurs for næringslivet i Mandal

–Kjemperessurs for næringslivet i Mandal
2. juli 2024 hilde

På Piren i Mandal ligger Næringshagens 3D-printlab – Addidé. Dingser til alle slags formål triller ut av laben og inn i bedriftene lokalt. Tor Arne Nåstad som er innkjøper ved Umoe, mener potensialet i laben er stort.

Addidé – fellesverksted for 3D-print, åpnet i mars i fjor, og i året som er gått har mange tatt laben i bruk. Ambisjonen bak laben er å skape en felles kompetansearena som kan bidra til et teknologisk løft både for bedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre i regionen vår.

Bedriftene kommer med ulike utfordringer de ønsker løst i laben. Typiske «cases» er deler som er gått i stykker og som man ønsker gjenskapt, at man vil lage en prototype for å teste designet på et produkt eller at man ønsker å produsere deler i mindre serier.

Gjenskape deler

Tor Arne Nåstad som er innkjøper ved Umoe, var nylig innom ADDIDÉ for første gang fordi han ønsket å erstatte en viftedel som brukes i båtene de produserer, men som nå er gått ut av produksjon.

–Jeg er imponert over produktet og hvor nært opptil originalen det var. I tillegg fikk vi forbedret designet på vifta slik at den blir mer holdbar, forteller Nåstad.

Som innkjøper ser Nåstad flere fordeler ved 3D-printing, blant annet at man ikke trenger å bygge opp varelager eller forholde seg til lang leveringstid. I laben kan man få nye deler produsert etter behov.

–Dette stedet er en kjemperessurs for næringslivet i Mandal. Her får man løst konkrete utfordringer for bedriftene lokalt. Slik jeg ser det er det bare fantasien som setter grenser for hva man kan få til her, sier Nåstad.

3D-print i konseptutvikling

Nøsted& er sammen med GE Healthcare blant bedriftene som har engasjert seg i laben og som Addidé jevnlig løser oppgaver for.

Une Salvesen Steinsland, produktsjef i TRYGG – Nøsted&, forteller at de gjerne bruker 3D-printlaben i en konseptutviklingsfase, for å teste om et design fungerer i forhold til formålet.

–Dette er gull verdt, da vi på denne måten både får testet og gjort justeringer på modellen før vi beslutter om den eventuelt skal produseres i flere tusen eksemplarer, forklarer Steinsland.

Ofte kommer bedriftene til Addidé for å diskutere en oppgave som skal løses, men det hender også at sjef for laben, Bjørn Andersen, besøker den aktuelle bedriften for å få et dypere innblikk i det som skal lages. Steinsland i Nøsted& forteller at de setter pris på nettopp det «kortreiste» aspektet med laben.

–Det er veldig fint å ha dette utstyret lokalt, slik at man kan sette i gang uten å måtte sitte en halv dag i bil først, eller at man alltid må kommunisere på Teams.

Opplæring

Det er labsjef i Addidé, Bjørn Andersen, som hjelper kundene med opplæring og med å produsere objekter.

–Jeg opplever at når vi får vist fram mulighetene som fins laben, åpnes øynene for det enorme potensialet som ligger i additiv produksjon, forteller Andersen.

Han fremhever at Addide skal fungere som et kompetansesenter, der opplæring går hånd i hånd med produksjon. Han forteller at en misjon med laben er å «demokratisere» 3D-printing, å gjøre teknologien tilgjengelig for alle.

–Vi vil at dette skal være en fellesarena der man både kan lære og få utført ting som ellers ikke hadde vært mulig, avslutter Andersen.

Vil du komme i kontakt med oss? Se: https://addide.no/, eller send en e-post til post@addide.no