are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Ser du etter muligheter? Ta kontakt!

Ser du etter muligheter? Ta kontakt!
14. april 2020 hilde

Vi er nå i en unntakstilstand og når verden normaliseres vil den ganske sikkert se litt annerledes ut. Vi kan ha fått nye vaner, mindre penger, ny forståelse av teknologi og kanskje andre verdier. Hva vi ønsker å kjøpe og hvordan vi ønsker å kjøpe det kan ha endret seg.
Hos mange bedrifter har mye aktivitet stoppet opp, og det kan være en god tid og anledning til å tenke nye muligheter. Vi oppfordrer derfor alle bedrifter til å se på hele virksomheten sin, og stille seg en rekke spørsmål som:

  • Kan vi endre på noe av det vil leverer?
  • Kan vi produsere på en ny og smartere måte?
  • Kan vi levere til andre kundegrupper enn i dag?
  • Bør vi markedsføre oss i andre kanaler?
  • Bør vi selge eller distribuere varene på andre måter?
  • Kan vi benytte tiden vi nå har til å pleie og knytte kundene tettere til oss?
  • Kan vi benytte tiden vi har til å bygge kompetanse i bedriften?
  • Bør vi organisere oss annerledes?
  • Finnes det samarbeidspartnere som vil styrke både vår virksomhet?
  • Og ikke minst, kan vi bidra til en mer bærekraftig verden?

Har du ønske om å sparre med oss i forhold til hvordan dere kan se etter muligheter nå, så ta kontakt!

Det har også kommet mye nye midler til innovasjon nå. Kan du vise til nye produkter, tjenester eller produksjonsmetoder kan du søke på disse. Det er også gitt økte midler til gründere, kompetansebygging i egen bedrift, forskning og nye statlige låneordninger. Det har kanskje aldri vært så gunstige utviklingsmidler til næringslivet som i Norge nå. Ønsker dere høre mer om disse midlene så ta kontakt.

 

Are Østmo, are@naringshagen.no

Hilde Tallaksen, hilde@naringshagen.no

Une Qvale, une@naringshagen.no