are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Ny næringssjef med blikk for framtida

Ny næringssjef med blikk for framtida
25. september 2019 hilde

Vi har tatt en prat med Lindesnes kommunes nye næringssjef! Rådmann i Marnardal, Kjell Rune Olsen, blir næringssjef i den nye kommunen.

Olsen ser fram til å ta fatt på jobben som næringssjef og om sin nye rolle sier han:

– En viktig del av jobben blir å legge til rette for utvikling og nyskaping. Etablert næringsliv skal ha forutsigbare rammer og vekstvilkår samtidig som vi er foroverlente og legger til rette for fremtidige næringer og tar inn over oss det grønne skiftet.

Han mener det er bra at et bredt flertall av politikerne har signalisert at næring er viktig, og at næringsutvikling skal ha høy prioritet i den nye kommunen.

I sin rolle som næringssjef sier han det blir sentralt å ha en inngående kjennskap til eksisterende næringer og ha god oversikt over trender og fremtidsmuligheter. Dette for å kunne gi politikere og rådmannen et godt grunnlag for å fatte beslutninger og dermed medvirke til en helhetlig og fremtidsrettet strategisk næringsplan for kommunen.

– Lindesnes kommune skal være attraktiv kommune for etablerte næringer og for nyetablerere.

Han understreker videre at det skjer veldig mye spennende innen primærnæringene, handel og service, turist- og opplevelsesindustrien samt i industrien.

Olsen har bred erfaring fra ulike typer næringsvirksomhet samtidig som han kjenner offentlig forvaltning godt fra sin tid som rådmann.

– Det blir i dette spennende grensesnittet jeg nå skal jobbe, sier Olsen.

Leder i Næringshagen, Are Østmo, ønsker den nye næringssjefen hjertelig velkommen.

– Vi tror det er klokt av den nye kommunen å ansette en næringssjef og tror det vil gi næringsutvikling økt fokus. Vi kjenner Kjell Rune godt fra tiden han var leder av Mandal Industriforening og gleder oss til å samarbeide!