are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Blog: Standard Minimal
with app header

 • Nyheter

  Midler til nytt 3D-printsenter i Mandal

  - by hilde

  Næringshagen har mottatt 500.000 kroner fra Sørlandets Kompetansefond til et forprosjekt knyttet til etablering av Senter for additiv produksjon (3D-print) i Mandal. Senteret skal hete ADDIDÉ. En entusiastisk gjeng i Mandal, bestående av fem industribedrifter, to skoler og en næringshage har inngått et partnerskap for å etablere et senter for 3D-print. Forprosjektet som vi har fått støtte…

 • Nyheter

  Muligheter når økonomien blir vanskelig

  - by hilde

  5 MULIGHETER FOR ARBEIDSGIVERE FOR Å IMØTEGÅ DÅRLIGE TIDER Bedrifter på Sørlandet har de siste årene møtt stor motgang i form av nedstengninger, økende råvarepriser og høye strømkostnader. Inflasjonens innvirkning på folks privatøkonomi gjør nå i tillegg at mange kjøper færre varer og tjenester enn tidligere for å spare på krona. Ifølge Finans Norges forventningsbarometer er folk…

 • Nyheter

  Skal lære innovasjonsselskaper over hele landet SKAP-metoden

  - by hilde

  Næringshagen har fått bevilget 300.000 kroner fra SIVA til å utvikle et undervisningsopplegg innen designmetodikk for andre næringshager og inkubatorer over hele landet.  Næringshagen har gjennom flere år utviklet metodikk og kompetanse innen kreativ tenkning (designtenkning) sammen med SKAP Kreativ Folkehøyskole. Vi har også samarbeidet med DOGA (Design og arkitektur Norge) om utvikling av denne typen designmetodikk.…

 • Nyheter

  Næringshagen sikret finansiering for ti nye år

  - by hilde

  Lindesnesregionen Næringshage har blitt tildelt plass i SIVAs nye nasjonale Næringshageprogram. Dette skjedde i en åpen nasjonal konkurranse.  Næringshagen mottar 2,4 millioner kroner årlig de neste ti årene, som skal gå til å støtte vekstvillige bedrifter i vår region. Programmet skal bidra til at bedriftene raskere når sine forretningsmessige ambisjoner, skape levende lokalsamfunn og et bærekraftig, levedyktig…

 • Nyheter

  Umoe: Suksess med ufaglærte

  - by hilde

  I forbindelse med pandemien måtte man tenke nytt ved Umoe Mandal. Etterspørselen var høy, tilgangen på utenlandsk arbeidskraft hadde stoppet opp og konkurransen om fagarbeiderne var hard. Les hele saken på nettsiden JOBB LOKALT, der vi forsøker å synliggjøre de ulike yrkesmulighetene som fins i regionen vår.

Load More