are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Om oss

Lindesnesregionen Næringshage sin visjon er å

Gi næring til vekst i Lindesnesregionen.

I praksis vil det si at vi skal gi gründere og resten av næringslivet i regionen best mulige forutsetninger for vekst.

Lindesnesregionen består av kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, Lindesnes og Mandal.

Gründere gir vi veiledning, blant annet i forhold til å skrive forretningsplan og valg av selskapsform. Vi arrangerer også ulike kurs for gründere og kjenner godt til de støtteordninger som finnes.

Mer om våre tjenester for gründere kan du lese under Starte.

Vi er også en sparringspartner for bedrifter, i første rekke i forhold til å søke støtte. Vi arrangerer kurs og seminarer for næringslivet. Mer om hva vi gjør for næringslivet kan du lese under Vokse.

Næringshagen er også et kontorfelleskap der små bedrifter kan sitte sammen i et sosialt og faglig fellesskap. Vi har kantine og mye sosialt sammen. Det er mulig å leie både eget kontor, eller sitte i åpent landskap med andre. Les mer under utleie.

Vi som jobber her:

  • Daglig leder: Are Østmo. Tlf: 41 45 27 25
  • Rådgiver: Hilde E. Tallaksen. Tlf: 99 24 36 35

Styret og eiere

Styret i Næringshagen består av:

  • Sissel Seljom(styreleder)
  • Bjørge Reiersen (Nøsted Kjetting)
  • Frank Hestås (Konsmo Hus)
  • Even Tronstad Sagebakken (Mandal Kommune)
  • Edna Marie Løkkan (Løkkan Produkter)
  • Eva Åsland (Sparebanken Sør)
  • Thore Westermoen (Vest-Agder Fylkeskommune)
  • Sigvart Bariås (observatør Vest-Agder Fylkeskommune)

Om næringshager

Næringshagekonseptet er eiet av det statlige organet SIVA, og er finansiert av SIVA og fylkeskommunene. Det finnes om lag 50 næringshager rundt om kring i Norge. Vi er nå inne i det som kalles 3. næringshageprogram, noe som sikrer oss finansiering fram til 2021.