are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Ringvirkninger-møte hos Global Ocean Technology

Ringvirkninger-møte hos Global Ocean Technology
15. november 2018 hilde

I forbindelse med planene om rigghavn på Gismerøya, inviterer Næringshagen, Mandal Industri og Næring og Global Ocean Technology bedrifter i regionen til ringvirkningsmøte.

Tid: onsdag 28. november kl. 18.00
Sted: Global Ocean Technology på Gismerøya (gamle Båtservice sine lokaler)

GOT er nå i god gang med å klargjøre anlegget sitt for å kunne ta i mot rigger. Rigganløp på Gismerøya vil kunne utløse betydelige mengder arbeid for lokalt næringsliv, i mange ulike bransjer.Administrerende direktør i GOT, Tor Henning Ramfjord, vil fortelle om GOT sine videre planer knyttet til rigghavn, og si noe om hvilke typer leveranser de vil trenge.

Næringshagen har fått midler av Vest-Agder fylkeskommune til å synliggjøre muligheter for næringslivet knyttet til mange store prosjekter som kommer i regionen. Dette vil blant annet gjøres gjennom informasjonsmøter med bedrifter, byggherrer og utbyggere. Vi har kalt prosjektet «Ringvirkninger».

Påmelding til are@naringshagen.no