are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Seminar om holdingselskap

Seminar om holdingselskap
1. desember 2016 hilde

Tirsdag 6.desember klokka 1300 til 1530.

Mange har opprettet holdingselskap etter at det ble skattemessig gunstig å selge aksjer og motta utbytte for aksjeselskap. Seminaret vil vi gi råd og tips innenfor skatte- og aksjeselskapsrett for eiere av slike selskap.

Seminaret er i samarbeid med EY, og advokat Harry Tunheim behandler følgende tema:
·         Eierbeskatning (utbytte/aksjegevinster)
·         Hvordan etablere holdingsstruktur og når er det hensiktsmessig
·         Skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital
·         Uttak av lønn/utbytte
·         Lån mellom selskap og aksjonær
·         Formuesskatt
·         Hvilke investeringer bør foretas fra holdingselskap?
·         Avtaler mellom selskap og aksjonær
·         Aksjonærens bruk av selskapets eiendeler
·         Utleie av aksjonærens eiendeler til selskapet