are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

KURS: Oppsigelse i praksis

KURS: Oppsigelse i praksis
7. august 2017 hilde

29. august klokka 08.00 – 10.30 i Næringshagen. Frokost serveres.

Foredragsholder:

Kjetil Mogård Bergem, advokat i Deloitte Advokatfirma, Lyngdal

Tema:
Hvordan gjennomføre oppsigelse grunnet forhold hos:

– arbeidstaker

– arbeidsgiver

Kurset har som formål å gå gjennom arbeidsmiljølovens to fremgangsmåter for oppsigelse, og forklare de ulike vurderinger man må gjøre ved hver av dem.

Målgruppe:

Arbeidsgivere, HR-ansatte, tillitsvalgte

Kursinnhold:

Hvordan sier man opp en ansatt på grunn av forhold som skyldes arbeidstaker, og hva er forskjellen på det sammenlignet med en oppsigelse begrunnet i arbeidsgivers forhold? Disse to oppsigelsesformene må ikke blandes sammen, og trår man feil kan konsekvensen bli en ugyldig oppsigelse selv om man har et saklig grunnlag.

Kurset vil gi en overordnet gjennomgang av lovens regler for oppsigelse. Det vil bli gitt konkrete råd om hvordan man skiller oppsigelsesformene fra hverandre og hvordan man gjennomfører prosessen. Det vil bli satt av tid til spørsmål.

Pris 300,-. Påmelding til are@naringshagen.no innen 25. august