are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Tettere samarbeid med UiA

Tettere samarbeid med UiA
6. april 2021 hilde

Næringslivet i hele Agder, ved samtlige næringshager og -foreninger samt NHO Agder, skriver ny avtale med UiA om tettere samarbeid mellom næringslivet, studentene og UiA.
Felles Løft-avtalen ble først opprettet i 2017. Avtalen er nå utvidet og omhandler blant annet utdanning og kompetanseheving samt forsknings- og innovasjonssamarbeid.

Det innebærer blant annet gjesteforelesninger, praksis og oppgaveskriving for studentene.

Avtalen har 11 partnere, UiA, NHO Agder og næringshager og næringsforeninger i Agder.

–Dette er et viktig og spennende samarbeid. Næringslivet har et kontinuerlig behov for ny kompetanse, og et universitetet som er tett på næringslivet er viktig. Universitetet vil også fremstå som mer attraktivt overfor studenter ved et nært samspill med næringslivet, sier Are Østmo i Lindesnesregionen Næringshage.

Etterutdanning

Mange ansatte i næringslivet har behov for å friske opp og forbedre sine faglige kunnskaper. UiA en stor aktør med over 100 ulike studietilbud innen mange ulike fagområder. I samspill med næringslivet kan også UiA skreddersy egne utdanninger.

Avtalen legger også til rette for forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom medlemsbedriftene og universitet, samt felles synliggjøring.

– UiA er veldig glad for å fornye avtalen Felles løft, med regionens næringsliv.  Det betyr mye for oss å være tett på arbeidslivet, sier Sunniva Whittaker rektor ved UiA til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Bilde lånt fra Kristiansandsregionen Næringsforening.