are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

Vil ta ledende posisjon innen solkraft

Vil ta ledende posisjon innen solkraft
19. desember 2023 hilde

Solkraft Sør er en pioner innen bakkebasert solkraft i Norge. Pilotparken på Høye nordøst for Øyslebø skal etableres neste år, og daglig leder Ingar Alvaro Høye har allerede konkrete planer om etablering av ytterligere to solcelleparker på Sørlandet.

Innen de neste fem-seks årene er planen å ha på plass rundt ti anlegg på Sørlandet.

– Ideen til å etablere bakkebaserte solcelleanlegg kom i forbindelse med strømkrisa. Vi har tidligere vært heldige med lave strømpriser i Norge. Nå som dette er i endring, så vi potensialet for å etablere oss om en viktig aktør på dette feltet. Så langt fins det kun ett anlegg av denne typen i Norge, sier Ingar Alvaro Høye.

Verdiskaping på bygda

Gründeren viser også til et ønske om å bidra til verdiskaping i distriktene. Eierne av områdene der solcelleparkene skal settes opp er hovedsakelig bønder, og Høye påpeker at bedriften er selektiv når den velger arealer til anleggene. Han har selv vokst opp på gården der pilotparken på 25 dekar skal oppføres og vil gjerne bidra til å sette en standard som er bærekraftig over mange år.

-Bønder i dag behøver tilleggsnæringer på gårdene sine. Vi ønsker å sette opp solcelleanlegg på fjellområder, dvs. områder som ikke kan brukes til matjord eller skogdrift. Grunneieren vil få en andel av fortjenesten vi har på salg av energi, noe som kan være en viktig ekstrainntekt for dem. Så dette er vinn-vinn, påpeker Ingar Alvaro Høye.

Midler til forskningsekspertise

Høye jobbet som fisker da ideen om å etablere solkraft dukket opp. Han valgte da å si opp jobben for å satse for fullt på den nye bedriften.

-Det blir som regel jobbing 12-14 timer daglig. Det er krevende, men veldig gøy, smiler Høye.

For tiden jobber gründeren mye med å knytte til seg ekspertise og opparbeide seg kompetanse på feltet som Solkraft Sør etablerer seg i. Nylig fikk bedriften den glade nyheten om at den får tilsagn om Forskningsmobilisering, en ordning der man mottar midler til å koble relevant forskningsekspertise på prosjektet sitt.

Solkraft Sør har i tillegg fått markedsavklaringsmidler fra Innovasjon Norge.

-Næringshagen har vært en viktig støtte for oss i denne perioden. Både gjennom å tilby rådgivning i oppstartfasen, og senere med å søke ulike støtteordninger. Særlig har det vært nyttig å sparre med rådgiver Glenn Eliassen, som har et stort nettverk og mye erfaring med utenlandske aktører, noe som er relevant i vår bransje, forteller Ingar Alvaro Høye.