are@naringshagen.no +47 414 52 725 Hollendergata 1  

2019 – et positivt år for Næringshagen

2019 – et positivt år for Næringshagen
19. desember 2019 hilde

 

2019 har vært et svært positivt og spennende år for Næringshagen. Gründerne strømmer til, og aldri har vi hatt så mange ideer med stort potensiale. Hele ni gründerbedrifter har fått om lag fire millioner i støtte og tilsvarende beløp har gått til ideer fra etablert næringsliv.

Vi står for et bredt spekter av kurs og seminarer, og årets nykommer er vekstprogrammet PUSH i samarbeid med Coworx.

Spesielt spennende er det å jobbe med nye roller som vi er tildelt av Forskningsrådet og Siva gjennom ordningene Forskningsmobilisering og Katapult. Vi har koblet ni bedrifter opp mot forskningsmiljøer og nasjonale spesialistlab’er.

Regionen står foran veldig spennende tider, med betydelige investeringer i ny E39, fengsel, Strømsvika, rigghavn og stadige utvidelser på GE Lindesnes. Gjennom Ringvirkningsprosjektet har vi satt fokus på de mulighetene som skapes. Vi har hatt en rekke møter der lokalt næringsliv har fått informasjon og møtt prosjektenes innkjøpere.

SKAP folkehøyskole er inne i sitt fjerde år og har over 80 fornøyde elever. Planen har alltid vært å åpne SKAP for andre, og i februar åpner vi en innovasjonslab i annekset ved siden av skolen. Der skal næringsliv og andre kunne komme og delta i kreative prosesser og bruke lab’ens utstyr.

Til slutt vil vi sammen med SR-Bank invitere dere til Konjunkturbarometeret 2020, som vil presenteres i Næringshagen allerede 9. januar.

Are Østmo, Hilde Tallaksen, Une Qvale

Lindesnesregionen Næringshage